HOME            VREAU SA CUMPAR ACUM ACEASTA CARTE

Harrison - Principiile medicinei interne, vol 1+2, editia a II-a in limba romana

Contine: 3002 pagini
Pret:
4.990.000 lei

Autori: A. S. Fauci E. Braunwald K. J. Isselbacher J. D. Wilson J. B. Martin D. L. Kasper S. L. Hauser D. L. Longo

Cuvânt înainte

la a doua ediţie în limba română

 

„Apariţia în limba română a Ediţiei a XIV-a a Tratatului de Medicină Internă al lui Harrison reprezintă un eveniment major în viaţa medicală din România. Un sistem de învăţământ medical se bazează întotdeauna pe mari tratate care constituie pietre de hotar ale evoluţiei medicinei. Astfel de pietre de hotar sunt, pe de o parte, naţionale, grupând experienţa şi arta didactică a vârfurilor medicale din ţara respectivă şi, pe de altă parte, internaţionale, am îndrăzni să spunem mondiale. Acestea exprimă ştiinţa medicală a unor şcoli recunoscute de medicii de pretutindeni.

Un astfel de tratat este şi cel de faţă, care este inclus în bibliografia fundamentală a oricărui examen major de medicină din oricare ţară de pe glob. Ediţia precedentă a Tratatului Harrison, de asemenea tradusă în limba română, a constituit un eveniment editorial medical major, bucurându-se de unanimă apreciere. Deoarece cunoştinţele medicale se schimbă în proporţie de 25% la fiecare 5 ani, un mare tratat de medicină este şi acela care reuşeşte să fie mereu în actualitate. Toate aceste motive ne determină să salutăm cu respect şi plăcere performanţa de faţă reuşită de editura Teora.“

Dr. Mircea Cinteză
Profesor de Medicină Internă şi Cardiologie
Preşedintele Colegiului Medicilor din România

„Prin apariţia unei noi ediţii în prestigioasa editură Teora a renumitului Tratat Harrison – Principiile medicinei interne ediţia a XIV‑a se pune la dispoziţia specialiştilor o lucrare de referinţă în domeniu.

Prima ediţie, care s-a bucurat de un ecou pozitiv în rândurile medicilor specialişti, a rezidenţilor şi a studenţilor, garantează succesul acestei noi ediţii şi subliniază încă o dată necesitatea publicării unor lucrări de mare valoare pentru publicul avizat.

Dincolo de aceste aspecte, de menţionat este faptul că generaţii întregi de medici din ţară şi de peste hotare s‑au format şi perfecţionat din ştiinţa acestui tratat, carte de referinţă pentru medicina internă.“

Prof. Dr. Marius Bojiţă
Rector Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ Cluj‑Napoca

„Harrison – Principiile medicinei interne a jucat un rol esenţial în formarea şi educarea medicală a nenumărate generaţii de studenţi şi medici tineri din cele mai variate domenii ale medicinei, fiind unul din cele mai solicitate tratate de medicină din întreaga lume. Epuizarea ediţiei anterioare, pe de o parte, şi progresele rapide şi extinse ale medicinei, pe de altă parte, au impus necesitatea reeditării, în limba română, a ediţiei internaţionale, revizuită şi adăugită.

Utilitatea educaţională şi solicitarea tratatului de către publicul medical sunt datorate abordării complete şi condensate a tuturor noţiunilor necesare însuşirii şi aprofundării informaţiilor fundamentale ale etiologiei, diagnosticului clinic, explorării paraclinice şi terapiei atât în specialităţile clasice şi conexe ale medicinei interne cât şi în specialităţi aparent îndepărtate cum ar fi endocrinologia şi sexologia.

Abordarea interdisciplinară, pe de o parte a noţiunilor esenţiale de genetică, biologie moleculară, biochimie, farmacologie, microbiologie, endocrinologie şi pe de altă parte a elementelor moderne de diagnostic, impun tratatul ca fiind manualul de căpătâi al oricărui student în medicină şi al oricărui medic tânăr, indiferent de specialitatea aleasă.

Experienţa numeroaselor ediţii anterioare şi personalitatea editorilor acestei ediţii au dus la elaborarea unei lucrări pe de o parte extrem de vaste ca informaţie şi pe de altă parte remarcabil de explicită şi didactică.

Ediţia actuală este caracterizată prin racordarea la ultimele achiziţii în fundamentele biologiei, diagnosticului şi terapiei, cu elemente informaţionale de „ultimă oră“.

Această ediţie a „Harrison‑ului“ nu trebuie să lipsească de pe biroul sau din biblioteca oricărui medic tânăr sau „primar“, alături de ediţia anterioară, pe care o completează în mod strălucit.

Sunt remarcabile străduinţa şi eforturile Editurii Teora de a pune la dispoziţia corpului medical român a celor mai noi şi importante lucrări din literatura medicală universală de cea mai bună calitate.“

Prof. Dr. Tudorel Ciurea
Rector Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova

„Vă felicit pentru apariţia la Editura Teora a traducerii ediţiei a XIV‑a a tratatului Harrison – Principiile medicinei interne.“

Prof. Dr. Carol Stanciu
Rector Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ Iaşi

„Apariţia în această toamnă la Editura Teora a unei noi ediţii a celebrului, aşa cum îl ştie toată lumea medicală, HARRISON este mai mult decât bine venită.

Generaţii de medici tineri s‑au format citind din acest tratat şi mulţi dintre cei mai puţin tineri s‑au ghidat după el. „Principiile medicinei interne“ este cartea care nu trebuie să lipsească din biblioteca nici unui medic.“

Prof. Dr. Marius Sabău
Rector Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu‑Mureş

„Publicarea ediţiei a XIV‑a Principiilor Medicinei Interne – Harrison la Editura Teora reprezintă un eveniment editorial deosebit. Se pune astfel din nou, fiind vorba despre o editare a ultimei ediţii şi Editura Teora publicând în urmă cu 5 ani şi ediţia anterioară, la îndemâna studenţilor, medicilor în formare şi practicienilor un tratat de importanţă capitală pentru formare, dar şi pentru practica medicală. Noua ediţie cuprinde progresele medicinei în ultimii ani şi permite menţinerea unui nivel normal şi necesar de informare. Cred că reeditarea tratatului Harrison este semnul unei intrări în normalitate a informării medicale din ţara noastră, asemenea acte fiind absolut normale în ţările avansate. Progresele permanente ale medicinei atât în domeniul cercetării fundamentale, cât şi în cel al tehnicilor de diagnostic, al metodelor şi mijloacelor de tratament impun gestul binevenit al Editurii şi merită întreaga gratitudine a lumii medicale.“

Prof. Dr. Ion Bruckner
Şef Clinică Medicală – Spitalul Colţea Bucureşti

„Harrison’s Principles of Internal Medicine este o carte deja consacrată ca fiind cea mai reuşită sinteză a principalelor noţiuni de patologie şi terapie în medicina internă. De aceea, această lucrare este recomandată înaintea oricărui alt manual, ca sursă bibliografică pentru studenţii în medicină şi medicii practicieni la toate vârstele. Cartea are calitatea de a promova într‑un minimum de cuvinte noţiuni de clinică şi terapie extrem de judicios selectate, verificate prin studii randomizate şi controlate, valabile pentru o durată semnificativă de timp. Nu există pericolul captării cititorului cu noţiuni de „ultimă oră“ care după 1‑2 ani nu îşi mai găsesc o confirmare.

Baza fiziopatologică a bolilor este suficient de largă pentru ca afecţiunea să fie percepută cât mai aproape de realitate. Credem că lucrarea este şi va rămâne pe primul loc în întreaga lume, între cărţile de medicină şi de aceea ea nu trebuie să lipsească din biblioteca nici unui student la medicină şi a nici unui medic.“

Prof. Dr. Dan Olteanu

Şef Clinică Medicală – Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

 

Cuvânt înainte

la prima ediţie în limba română

Tratat de referinţă în literatura medicală mondială, „HARRISON – Principiile medicinei interne“ este o lucrare de foarte mari dimensiuni, prezenta ediţie acoperind toate domeniile medicinei interne, de la specialităţile clasice până la cele moderne, precum genetica şi medicina moleculară. Fiecare specialitate este abordată complet, incluzând toate noţiunile de eti­ologie şi clinică, de la explorarea modernă şi diagnos­tic până la principiile terapeutice complexe.

Adresabilitatea cărţii este generoasă, de la studenţii facultăţilor de medicină care vor găsi aici un material excelent pentru pregătirea examenelor din toate disci­plinele medicale şi a examenului de rezidenţiat, la medicii de familie pentru care cartea constituie un răspuns la numeroasele probleme puse de practica medicală, şi mai ales pentru medicii specialişti şi primari care îşi vor direcţiona mai uşor conduita diagnostică şi cărora lucrarea le va facilita abordarea terapeutică. În contextul medicinei din ultimii ani, caracterizat de rapidele achiziţii în informaţia funda­mentală şi clinică, „Harrison“ este permanent „la zi“.

Cartea nu poate lipsi din biblioteca nici unui medic, indiferent de specialitate, în contextul interdis­ciplinarităţii medicinei moderne.

Este salutar efortul editurii Teora de a pune la dispoziţia medicului român acest tratat fundamental.

Profesor univ. dr. lon Bruckner

Şef Clinica Medicală Spital Colţea

profesor univ. dr. Oliviu Pascu

rrector U.M.F. Cluj-Napoca

profesor univ. dr. Tudorel Ciurea

rector U.M.F. Craiova

profesor univ. dr. lon Pascu

rector U.M.F. Târgu-Mureş

 

CUPRINSUL PE SCURT

Colaboratori     xx

Prefaţă xxx

Partea întâi

INTRODUCERE ÎN MEDICINA CLINICĂ

Partea a doua

FORMELE DE PREZENTARE ŞI MANIFESTĂRILE CARDINALE ALE BOLILOR

Secţiunea 1       Durerea            60

Secţiunea 2       Modificări ale temperaturii corpului        94

Secţiunea 3       Tulburări ale sistemului nervos   110

Secţiunea 4       Afecţiuni ale ochilor, urechilor, nasului şi gâtului  175

Secţiunea 5       Tulburări ale funcţiilor circulatorie şi respiratorie 211

Secţiunea 6       Tulburări ale funcţiei gastrointestinale     251

Secţiunea 7       Alterări ale funcţiei urinare şi electroliţilor           284

Secţiunea 8       Tulburări ale tractului urogenital 315

Secţiunea 9       Afecţiunile tegumentului 324

Secţiunea 10     Alterări hematologice    367

Secţiunea 11     Manifestările cancerului 394

Partea a treia

GENETICA ŞI BOLILE

Partea a patra

FARMACOLOGIE CLINICĂ

Partea a cincea

NUTRIŢIA

Partea a şasea

ONCOLOGIE ŞI HEMATOLOGIE

Secţiunea 1       Afecţiuni neoplazice      536

Secţiunea 2       Tulburările hematopoiezei          693

Secţiunea 3       Tulburări ale hemostazei            802

Partea a şaptea

BOLI INFECŢIOASE

Secţiunea 1       Consideraţii de bază în bolile infecţioase            822

Secţiunea 2       Sindroame clinice – dobândite în comunitate      852

Secţiunea 3       Sindroame clinice – infecţii nosocomiale            925

Secţiunea 4       Afecţiuni bacteriene: consideraţii generale          939

Secţiunea 5       Bolile produse de bacterii gram‑pozitive            958

Secţiunea 6       Boli produse de bacterii gram-negative  1004

Secţiunea 7       Infecţii bacteriene diverse          1090

Secţiunea 8       Afecţiuni determinate de micobacterii    1102

Secţiunea 9       Boli spirochetale           1131

Secţiunea 10     Rickettsia, Mycoplasma şi Chlamidia     1154

Secţiunea 11     Afecţiuni virale  1177

Secţiunea 12     Virusuri ADN   1193

Secţiunea 13     Virusuri respiratorii ADN şi ARN         1216

Secţiunea 14     Virusuri ARN   1221

Secţiunea 15     Infecţii fungice   1268

Secţiunea 16     Infecţii cu protozoare şi helminţi: consideraţii generale    1286

Secţiunea 17     Infecţii cu protozoare    1300

Secţiunea 18     Infecţii cu helminţi         1333

Partea a opta

TULBURĂRI ALE SISTEMULUI CARDIOVASCULAR

Secţiunea 1       Diagnoza          1358

Secţiunea 2       Tulburări de ritm           1383

Secţiunea 3       Bolile inimii       1410

Secţiunea 4       Bolile vasculare 1484

Partea a noua

BOLILE SISTEMULUI RESPIRATOR

Secţiunea 1       Diagnostic        1553

Secţiunea 2       Afecţiuni ale aparatului respirator           1566

Partea a zecea

AFECŢIUNI ALE RINICHIULUI ŞI TRACTULUI URINAR

Partea a unsprezecea

AFECŢIUNI ALE APARATULUI DIGESTIV

Secţiunea 1       Afecţiuni ale tractului digestiv     1737

Secţiunea 2       Afecţiuni ale ficatului şi tractului biliar     1828

Secţiunea 3       Afecţiuni ale pancreasului          1914

Partea a douăsprezecea

BOLI ALE SISTEMULUI IMUN, ŢESUTULUI CONJUNCTIV ŞI ARTICULAŢIILOR

Secţiunea 1       Boli ale sistemului imun  1932

Secţiunea 2       Afecţiuni determinate imunologic           2047

Secţiunea 3       Afecţiuni articulare        2120

Partea a treisprezecea

ENDOCRINOLOGIE ŞI METABOLISM

Secţiunea 1       Endocrinologie  2159

Secţiunea 2       Tulburări ale metabolismului intermediar 2353

Secţiunea 3       Tulburări ale metabolismului osos şi mineral       2437

Partea a patrusprezecea

AFECŢIUNI NEUROLOGICE

Secţiunea 1       Diagnosticul afecţiunilor neurologice      2507

Secţiunea 2       Afecţiunile sistemului nervos central       2538

Secţiunea 3       Afecţiuni nervoase şi musculare 2706

Secţiunea 4       Sindromul de oboseală cronică  2735

Secţiunea 5       Tulburări psihiatrice       2737

Secţiunea 6       Alcoolismul şi dependenţa de droguri    2756

Partea a cincisprezecea

FACTORI DE RISC SPECIFICI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI PROFESIONALI

Secţiunea 1       Boli datorate toxicelor, supradozajului medicamentos şi veninurilor         2777

Secţiunea 2       Pericole specifice din mediul ambiant şi ocupaţionale      2813

Anexe  2830

Index                I-1

 

CUPRINS

Colaboratori     xx

Prefaţă xxx

PARTEA ÎNTÂI

INTRODUCERE ÎN MEDICINA CLINICĂ

1 Practicarea medicinei 1

Autorii

2 Probleme etice în practica medicală    7

Bernard Lo

3 Aspecte cantitative ale raţionamentului clinic   10

Lee Goldman

4 Organismul gazdă şi boala: influenţa factorilor demografici şi socioeconomici   16

Virginia L. Ernster, John M. Colford, Jr.

5 Influenţa riscurilor ambientale şi profesionale asupra bolilor     21

Howard Hu, Frank E. Speizer

6 Probleme de sănătate ale femeilor      24

Anthony L. Komaroff, Celeste Robb-Nicholson,
Beverly Woo

7 Probleme medicale în timpul sarcinii    28

Thomas F. Ferris

8 Probleme de sănătate ale adolescenţilor          35

Charles E. Irwin, Jr., Mary-Ann Shafer

9 Medicina geriatrică    42

Neil M. Resnick

10 Principiile profilaxiei bolilor   52

Maureen T. Connelly, Thomas S. Inui

11 Aprecierea costurilor în asistenţa sanitară      55

Lee Goldman

PARTEA A DOUA

FORME DE PREZENTARE ŞI MANIFESTARE ALE BOLILOR

Secţiunea 1

Durerea

12 Durerea: fiziopatologie şi abordare terapeutică          60

Howard L. Fields, Joseph B. Martin

13 Disconfortul toracic şi palpitaţiile      66

Lee Goldman

14 Durerea abdominală             73

William Silen

15 Cefaleea      76

Neil H. Raskin

16 Durerile cervicale şi dorsolombare    82

John W. Engstrom, David S. Bradford

Secţiunea 2

Modificări ale temperaturii corpului

17 Febra şi hipertermia 94

Jeffrey A. Gelfand, Charles A. Dinarello

18 Febra şi rash-ul        100

Elaine T. Kaye, Kenneth M. Kaye       

19 Hipotermia  107

Kevin J. Petty

Secţiunea 3

Tulburări ale sistemului nervos

20 Lipotimia, sincopa, ameţeala şi vertijul          110

Robert B. Daroff, Joseph B. Martin

21 Slăbiciunea, mişcările anormale şi dezechilibrul          118

Richard K. Olney, Michael J. Aminoff

22 Spasmele, crampele musculare şi slăbiciunea musculară episodică     131

Robert C. Griggs

23 Parestezia şi alte tulburări senzitive    135

Arthur K. Asbury

24 Stări confuzionale acute şi coma       139

Allan H. Ropper, Joseph B. Martin

25 Afazia şi alte tulburări cerebrale focale          148

M. Marsel Mesulam

26 Pierderea memoriei şi demenţa         157

Thomas D. Bird

27 Tulburări de somn şi de ritm circadian           165

Charles A. Czeisler, Gary S. Richardson

Secţiunea 4

AfecŢiuni ale ochilor, urechilor, nasului şi gätului

28 Afecţiuni ale ochilor 175

Jonathan C. Horton

29 Tulburări ale mirosului, gustului şi auzului       191

James B. Snow, Jr., Joseph B. Martin

30 Infecţii ale tractului respirator superior          199

Marlene Durand, Michael Joseph, Ann Sullivan Baker

31 Manifestările bucale ale bolilor         205

John S. Greenspan

Secţiunea 5

Tulburări ale funcŢiilor circulatorie şi respiratorie

32 Dispneea şi edemul pulmonar           211

Roland H. Ingram, Jr., Eugene Braunwald

33 Tusea şi hemoptizia  215

Steven E. Weinberger, Eugene Braunwald

34 Evaluarea diagnostică a unui pacient cu suflu
cardiac 219

Patrick T. O’Gara, Eugene Braunwald

35 Evaluarea pacienţilor hipertensivi      224

Gordon H. Williams

36 Hipoxia, policitemia şi cianoza          227

Eugene Braunwald

37 Edemul        232

Eugene Braunwald

38 Şocul           237

Steven M. Hollenberg, Joseph E. Parrillo

39 Colapsul cardiovascular, stopul cardiac şi
moartea subită cardiacă            245

Robert J. Myerburg, Agustin Castellanos

Secţiunea 6

Tulburări ale funcŢiei gastrointestinale

40 Disfagia       251

Raj K. Goyal

41 Greţurile, vărsăturile şi indigestia       254

Lawrence S. Friedman, Kurt J. Isselbacher

42 Diareea şi constipaţia           260

Lawrence S. Friedman, Kurt J. Isselbacher

43 Creşterea şi scăderea ponderală       269

Daniel W. Foster

44 Hemoragia gastrointestinală  271

Alan Epstein, Kurt J. Isselbacher

45 Icterul          275

Lee M. Kaplan, Kurt J. Isselbacher

46 Distensia abdominală şi ascita           281

Robert M. Glickman, Kurt J. Isselbacher

Secţiunea 7

Alterări ale funcŢiei urinare şi electroliŢilor

47 Manifestările principale ale bolii renale          284

Bradley M. Denker, Barry M. Brenner

48 Tulburări de micţiune, incontinenţa şi durerea vezicală           289

Philippe E. Zimmern, John D. McConnell

49 Dezechilibrele fluidelor şi electroliţilor           292

Gary G. Singer, Barry M. Brenner

50 Acidoza şi alcaloza  305

Thomas D. DuBose, Jr.

Secţiunea 8

Tulburări ale tractului urogenital

51 Impotenţa    315

John D. McConnell, Jean D. Wilson

52 Tulburări menstruale şi alte afecţiuni ginecologice frecvente    319

Bruce R. Carr, Karen D. Bradshaw

53 Hirsutismul şi virilizarea        321

William J. Kovacs, Jean D. Wilson

Secţiunea 9

AfecŢiunile tegumentului

54 Abordarea pacientului cu afecţiuni ale tegumentului   324

Thomas J. Lawley, Kim B. Yancey

55 Eczema, psoriazisul, infecţi­ile cutanate, acneea şi alte afecţiuni cutanate frecvente       328

Robert A. Swerlick, Thomas J. Lawley

56 Reacţii cutanate induse de medicamente       334

Bruce U. Wintroub, Robert S. Stern

57 Manifestări cutanate ale bolilor interne          342

Jean L. Bolognia, Irwin M. Braverman

58 Fotosensibilitatea şi alte reacţii la lumină        361

David R. Bickers

Secţiunea 10

Alterări hematologice

59 Anemia        367

Robert S. Hillman

60 Hemoragia şi tromboza        372

Robert I. Handin

61 Adenopatiile şi splenomegalia           379

Patrick H. Henry, Dan L. Longo

62 Modificări patologice ale granulocitelor şi monocitelor           385

Steven M. Holland, John I. Gallin

Secţiunea 11

Manifestările cancerului

63 Forme de prezentare a pacienţilor neoplazici: tumori solide la adulţi   394

Daniel C. Ihde, Dan L. Longo

64 Evaluarea nodulilor mamari la ambele sexe   397

Marc E. Lippman

PARTEA A TREIA

GENETICA ŞI BOLILE

65 Genetica şi bolile      400

Arthur L. Beaudet

66 Aspecte citogenetice ale afecţiunilor umane   432

James German

67 Tratamentul şi prevenirea bolilor genetice      440

David Valle

PARTEA A PATRA

FARMACOLOGIE CLINICĂ

68 Principiile terapiei medicamentoase   447

John A. Oates, Grant R. Wilkinson

69 Reacţii adverse medicamentoase      459

Alastair J. J. Wood

70 Fiziologia şi farmacologia sistemului nervos vegetativ 467

Lewis Landsberg, James B. Young

71 Oxidul de azot: implicaţii medicale şi biologice          480

Joseph Loscalzo

PARTEA A CINCEA

NUTRIŢIA

72 Alimentaţia şi necesităţile nutriţionale 483

Margo Denke, Jean D. Wilson

73 Evaluarea stării de nutriţie     486

Margo Denke, Jean D. Wilson

74 Malnutriţia protein-calorică  491

Margo Denke, Jean D. Wilson

75 Obezitatea   493

George A. Bray

76 Anorexia nervoasă şi bulimia nervoasă          501

Daniel W. Foster

77 Terapia prin dietă     505

Cheryl L. Rock, Ann M. Coulston, Mack T. Ruffin IV

78 Terapia nutriţională parenterală şi enterală     513

Lyn Howard

79 Deficitul şi excesul de vitamine          523

Jean D. Wilson

80 Perturbări în metabolis­mul microelementelor 532

Kenneth H. Falchuk

PARTEA A ŞASEA

ONCOLOGIE ŞI HEMATOLOGIE

Secţiunea 1

AfecŢiuni neoplazice

81 Abordarea pacientului cu cancer      536

Dan L. Longo

82 Prevenirea şi detectarea precoce a cancerului           543

Otis W. Brawley, Barnett S. Kramer

83 Biologia celulară a cancerului            550

Robert G. Fenton, Dan L. Longo

84 Genetica în cancer   558

Francis S. Collins, Jeffrey M. Trent

85 Invazia şi metastaza  566

Elise C. Kohn, Lance A. Liotta

86 Principiile terapiei cancerului 570

Christopher A. Slapak, Donald W. Kufe

87 Infecţiile la pacienţii cu afecţiuni neoplazice   585

Robert Finberg

88 Melanomul şi alte cancere cutanate   592

Arthur J. Sober, Howard K. Koh, Nhu-Linh T. Tran, Carl V. Washington, Jr.

89 Cancerele capului şi gâtului   599

Everett E. Vokes

90 Neoplasme pulmonare         602

John D. Minna

91 Cancerul de sân       613

Marc E. Lippman

92 Cancerul tractului gastrointestinal      620

Robert J. Mayer

93 Tumorile ficatului şi ale tractului biliar            631

Kurt J. Isselbacher, Jules L. Dienstag

94 Cancerul pancreatic 634

Robert J. Mayer

95 Tumori endocrine ale tractului gastrointestinal şi ale pancreasului        637

Lee M. Kaplan

96 Cancerul de vezică urinară şi renal    646

Howard I. Scher, Robert Y. Motzer

97 Hiperplazia şi carcinomul prostatei    651

Arthur I. Sagalowsky, Jean D. Wilson

98 Cancerul testicular   657

Robert J. Motzer, George J. Bosl

99 Afecţiuni maligne ginecologice          660

Robert C. Young

100 Sarcoamele oaselor şi ţesuturilor moi          667

Shreyaskumar R. Patel, Robert S. Benjamin

101 Metastazele cancerigene ale unui neoplasm primitiv cu localizare necunoscută          671

Richard M. Stone

102 Sindroamele paraneoplazice           675

Bruce E. Johnson

103 Sindroame neurologice paraneoplazice       680

Robert H. Brown, Jr.

104 Urgenţe oncologice            685

Rasim Gucalp, Janice Dutcher

Secţiunea 2

Tulburările hematopoiezei

105 Hematopoieza       693

Francis W. Ruscetti, Jonathan R. Keller, Dan L. Longo

106 Anemia prin deficit de fier şi alte anemii hipoproliferative     698

Robert S. Hillman

107 Tulburările hemoglobinei    706

Ernest Beutler

108 Anemii megaloblastice        714

Bernard M. Babior, H. Franklin Bunn

109 Anemii hemolitice şi hemoragii acute           721

Wendell Rosse, H. Franklin Bunn

110 Anemia aplastică şi sindroamele mielodisplazice      735

Hugo Castro-Malaspina, Richard J. O’Reilly

111 Policitemia vera şi alte boli mieloproliferative           744

Jerry L. Spivak

112 Leucemia mieloidă acută şi cronică 750

Meir Wetzler, Clara D. Bloomfield

113 Afecţiuni maligne ale celulelor limfoide        762

Arnold S. Freedman, Lee M. Nadler

114 Bolile plasmocitare 781

Dan L. Longo

115 Biologia transfuzională şi tratamentul transfuzional   788

Jeffrey S. Dzieczkowski, Kenneth C. Anderson

116 Transplantul de măduvă osoasă      795

James O. Armitage

Secţiunea 3

Tulburări ale hemostazei

117 Afecţiuni ale plachetelor şi ale peretelui vascular      802

Robert I. Handin

118 Tulburări ale coagulării       809

Robert I. Handin

119 Terapia anticoagulantă, fibrinolitică şi antiplachetară            817

Robert I. Handin

PARTEA A ŞAPTEA

BOLI INFECŢIOASE

Secţiunea 1

ConsideraŢii de bază în bolile infecŢioase

120 Introducere la bolile infecţioase: interacţiunea gazdă-parazit 822

Lawrence C. Madoff, Dennis L. Kasper

121 Diagnosticul de laborator al bolilor infecţioase         827

Andrew B. Onderdonk

122 Principiile imunizării şi folosirea vaccinurilor 832

Gerald T. Keusch, Kenneth J. Bart

123 Riscuri pentru sănătatea turiştilor    847

J. S. Keystone, P.E. Kozarsky

Secţiunea 2

Sindroame clinice – dobândite în comunitate

124 Septicemia şi şocul septic   852

Robert S. Munford

125 Febra de origine necunoscută         858

Jeffrey A. Gelfand, Charles A. Dinarello

126 Endocardita infecţioasă      863

Donald Kaye

127 Infecţiile intraabdominale şi abcesele           870

Dori F. Zaleznik, Dennis L. Kasper

128 Bolile diareice acute infecţioase şi contaminarea bacteriană a alimentelor (toxiinfecţii alimentare)       875

Joan R. Butterton, Stephen B. Calderwood

129 Boli cu transmitere sexuală: vedere de ansamblu şi abordare clinică 881

King K. Holmes, H. Hunter Handsfield

130 Boala inflamatorie pelvină   893

King K. Holmes

131 Infecţiile tractului urinar şi pielonefritele       899

Walter E. Stamm

132 Osteomielita          906

James H. Maguire

133 Infecţiile pielii, muşchilor şi ţesuturilor moi   910

Dennis L. Stevens

134 Infecţiile (exclusiv SIDA) la persoanele care folosesc droguri injectabile      914

Gerald H. Friedland, Peter A. Selwyn

135 Infecţii produse prin muşcături, zgârieturi şi arsuri    919

Lawrence C. Madoff

Secţiunea 3

Sindroame clinice – infecŢii nosocomiale

136 Infecţii la primitorii de transplant     925

Robert Finberg, Joyce Fingeroth

137 Infecţiile nosocomiale şi cele legate de dispozitivele intravasculare   932

Dori F. Zaleznik

138 Controlul infecţiilor în spital            935

Robert A. Weinstein

Secţiunea 4

AfecŢiuni bacteriene: consideraŢii generale

139 Mecanismele moleculare ale patogenezei bacteriene            939

Gerald B. Pier

140 Tratamentul şi profilaxia infecţiilor bacteriene          943

Gordon L. Archer, Ronald E. Polk

Secţiunea 5

Bolile produse de bacterii gram‑pozitive

141 Infecţiile pneumococice      958

Daniel M. Musher

142 Infecţiile stafilococice         965

Robert L. Deresiewicz, Jeffrey Parsonnet

143 Infecţiile streptococice şi enterococice        976

Michael R. Wessels

144 Difteria, alte infecţii cu specii de Corynebacterium şi antraxul           984

Randall K. Holmes

145 Infecţii determinate de Listeria monocytogenes       991

Anne Shuchat, Claire V. Broome

146 Tetanosul   994

Elias Abrutyn

147 Botulismul  997

Elias Abrutyn

148 Gangrena gazoasă, colitele asociate administrării de antibiotice şi alte infecţii clostridiene      999

Dennis L. Kasper, Dori F. Zaleznik

Secţiunea 6

Boli produse de bacterii gram-negative

149 Infecţii meningococice        1004

Claus O. Solberg

150 Infecţii gonococice 1009

King K. Holmes, Stephen A. Morse

151 Moraxella (branhamella) catarrhalis, alte specii de Moraxella şi Kingella      1017

Daniel M. Musher

152 Infecţii provocate de Haemophilus influenzae, alte specii de Haemophilus, grupul Hacek şi
alţi bacili gram-negativi  1019

Timothy F. Murphy, Dennis L. Kasper

153 Infecţii cu Legionella          1024

Lutfiye Mulazimoglu, Victor L. Yu

154 Tusea convulsivă    1029

George R. Siber, Matthew H. Samore

155 Boli produse de bacili enterici gram-negativi           1033

Barry I. Eisenstein, Vish Watkins

156 Infecţiile cu Helicobacter    1038

John C. Atherthon, Martin J. Blaser

157 Infecţii date de specia Pseudomonas şi microorganisme înrudite      1041

Matthew Pollack

158 Salmoneloze          1049

Gerald T. Keusch

159 Shigeloza   1056

Gerald T. Keusch

160 Infecţii cu Campylobacter şi specii înrudite  1060

Martin J. Blaser

161 Holera şi alte infecţii produse de genul Vibrio          1063

Gerald T. Keusch, Robert L. Deresiewicz

162 Bruceloza  1069

M. Monir Madkour

163 Tularemia  1072

Richard F. Jacobs

164 Pesta şi alte infecţii cu Yersinia       1076

Grant L. Campbell, David T. Dennis

165 Infecţii cu Bartonella, inclusiv boala zgârieturii de pisică       1085

Lucy Stuart Tompkins

166 Donovanoza (granulomul inghinal)  1089

King K. Holmes

Secţiunea 7

InfecŢii bacteriene diverse

167 Nocardioza           1090

Gregory A. Filice

168 Actinomicoza         1093

Thomas A. Russo

169 Infecţii cu microorganisme anaerobe mixte  1095

Dennis L. Kasper

Secţiunea 8

AfecŢiuni determinate de micobacterii

170 Agenţi antimicobacterieni   1102

Paul W. Wright, Richard J. Wallace, Jr.

171 Tuberculoza           1109

Mario C. Raviglione, Richard J. O’Brien

172 Lepra (boala Hansen)        1121

Richard A. Miller

173 Infecţii date de micobac­terii netuberculoase            1126

Bernard Hirschel

Secţiunea 9

Boli spirochetale

174 Sifilisul       1131

Sheila A. Lukehart, King K. Holmes

175 Treponematoze endemice  1142

Peter L. Perine

176 Leptospiroza         1145

Peter Speelman

177 Febra recurentă     1148

David T. Dennis, Grant L. Campbell

178 Borelioza Lyme     1151

Allen C. Steere

Secţiunea 10

Rickettsia, mycoplasma şi chlamidia

179 Boli rickettsiale      1154

David Walker, Didier Raoult, Philippe Brouqui, Thomas Marrie

180 Infecţiile cu Mycoplasma    1163

Gail H. Cassel, Gregory C. Gray, K.B. Waites

181 Infecţii chlamidiene 1166

Walter E. Stamm

Secţiunea 11

AfecŢiuni virale

182 Virusologie medicală          1177

Fred Wang, Elliott Kieff

183 Chimioterapia antivirală      1185

Raphael Dolin

Secţiunea 12

Virusuri ADN

184 Virusurile herpes simplex    1193

Lawrence Corey

185 Infecţii cu virusul varicelo-zosterian 1200

Richard J. Whitley

186 Infecţiile cu virusul Epstein-Barr, inclusiv mononucleoza infecţioa­să 1203

Jeffrey I. Cohen

187 Citomegalovirusul şi herpesvirusurile umane tip 6, 7 şi 8 1206

Martin S. Hirsch

188 Virusul variolei, vaccinei şi alte poxvirusuri  1210

Fred Wang

189 Parvovirusuri         1211

Neil R. Blacklow

190 Infecţii cu papilomavirus uman        1213

Richard C. Reichman

Secţiunea 13

Virusuri respiratorii ADN şi ARN

191 Infecţii virale respiratorii frecvente  1216

Raphael Dolin

Secţiunea 14

Virusuri ARN

192 Retrovirusurile umane         1221

Anthony S. Fauci, Dan L. Longo

193 Gripa         1228

Raphael Dolin

194 Gastroenterite virale           1233

Harry B. Greenberg

195 Enterovirusuri şi retrovirusuri          1235

Jeffrey I. Cohen

196 Rujeola      1240

Anne Gershon

197 Rubeola     1243

Anne Gershon

198 Oreionul (parotidita epidemică)      1245

Anne Gershon

199 Virusul rabiei şi alte rabdovirusuri   1247

Lawrence Corey

200 Infecţii determinate de virusuri transmise prin artropode şi rozătoare            1251

C.J. Peters

201 Virusul Marburg şi virusul Ebola (Filoviridae)          1267

Lawrence Corey

Secţiunea 15

InfecŢii fungice

202 Diagnosticul şi trata­men­tul infecţiilor fungice            1268

John E. Bennett

203 Histoplasmoza       1271

John E. Bennett

204 Coccidioidomicoza            1272

John E. Bennett

205 Blastomicoza         1273

John E. Bennett

206 Criptococoza         1274

John E. Bennett

207 Candidozele          1276

John E. Bennett

208 Aspergiloza           1278

John E. Bennett

209 Mucormicoza        1280

John E. Bennett

210 Micoze diverse şi infecţiile cu Prototheca    1281

John E. Bennett

211 Pneumonia cu Pneumocystis carinii 1284

Peter D. Walzer

Secţiunea 16

InfecŢii cu protozoare şi helminŢi: consideraŢii generale

212 Abordarea pacientului cu infecţie parazitară            1286

Peter F. Weller

213 Diagnosticul de laborator al infecţiilor
parazitare         1288

Charles E. Davis

214 Tratamentul infecţiilor parazitare     1295

Leo X. Liu, Peter F. Weller

Secţiunea 17

InfecŢii cu protozoare

215 Amoebiaza şi infecţiile cu amoebe libere     1300

Sharon L. Reed

216 Malaria şi alte afecţiuni cauzate de parazitarea hematiilor     1304

Nicholas J. White, Joel G. Breman

217 Leishmanioza         1315

Barbara L. Herwaldt

218 Tripanosomiaza     1319

Louis V. Kirchhoff

219 Infecţia cu Toxoplasma      1323

Lloyd H. Kasper

220 Infecţii intestinale cu protozoare şi tricomonaza       1329

Theodore E. Nash, Peter F. Weller

Secţiunea 18

InfecŢii cu helminŢi

221 Trichinoza şi infecţii cu alte nematode tisulare          1333

Leo X. Liu, Peter F. Weller

222 Nematode intestinale          1336

Leo X. Liu, Peter F. Weller

223 Filarioza şi infecţii înru­dite (loiaza, oncocercoza şi dracunculiaza)     1341

Thomas B. Nutman, Peter F. Weller

224 Schistosomiaza şi alte infecţii cu trematode 1346

Theodore E. Nash

225 Cestode    1354

Thomas B. Nutman, Peter F. Weller

PARTEA A OPTA

TULBURĂRI ALE SISTEMULUI CARDIOVASCULAR

Secţiunea 1

Diagnoza

226 Evaluarea pacientului cu boală cardiacă      1358

Eugene Braunwald

227 Examenul fizic al aparatului cardiovascular  1360

Robert A. O’Rourke, Eugene Braunwald

228 Electrocardiografia 1367

Ary L. Goldberger

229 Cateterismul cardiac şi angiografia ca metode de diagnostic            1377

 Donald S. Baim, William Grossman

Secţiunea 2

Tulburări de ritm

230 Bradiaritmiile: anomalii ale funcţiei nodulului sinu­sal şi tulburări de conducere atrioventriculare           1383

Mark E. Josephson, Peter Zimetbaum, Francis E. Marchlinski, Alfred E. Buxton

231 Tahiaritmiile           1392

Mark E. Josephson, Peter Zimetbaum, Alfred E. Bruxton, Francis E. Marchlinski

Secţiunea 3

Bolile inimii

232 Funcţia normală şi anormală a miocardului  1410

Eugene Braunwald

233 Insuficienţa cardiacă           1419

Eugene Braunwald

234 Transplantul cardiac           1432

John S. Schroeder

235 Cardiopatii congenitale la adult       1435

William F. Friedman, John S. Child

236 Reumatismul articular acut  1445

Edward L. Kaplan

237 Valvulopatii           1447

Eugene Braunwald

238 Cordul pulmonar    1461

Eugene Braunwald

239 Cardiomiopatii şi miocardite           1466

Joshua Wynne, Eugene Braunwald

240 Afecţiuni ale pericardului    1472

Eugene Braunwald

241 Tumori cardiace, mani­festări cardiace în bolile sistemice şi leziunea cardiacă traumatică        1480

Wilson S. Colucci, Eugene Braunwald

Secţiunea 4

Bolile vasculare

242 Ateroscleroza        1484

Peter Libby

243 Infarctul miocardic acut      1492

Elliott M. Antman, Eugene Braunwald

244 Boala cardiacă ischemică   1507

Andrew P. Selwyn, Eugene Braunwald

245 Angioplastia coronariană şi alte aplicaţii terapeutice ale cateterismului cardiac          1518

Donald S. Baim, William Grossman

246 Boala vasculară hipertensivă           1523

Gordon H. Williams

247 Bolile aortei           1538

Victor J. Dzau, Mark A. Creager

248 Boli vasculare ale extremităţilor      1542

Mark A. Creager, Victor J. Dzau

PARTEA A NOUA

BOLILE SISTEMULUI RESPIRATOR

Secţiunea 1

Diagnostic

249 Abordarea pacientului cu boală de sistem respirator            1553

Jeffrey M. Drazen, Steven E. Weinberger

250 Alterarea funcţiei respiratorii           1556

Steven E. Weinberger, Jeffrey M. Drazen

251 Proceduri diagnostice în bolile respiratorii   1563

Steven E. Weinberger, Jeffrey M. Drazen

Secţiunea 2

AfecŢiuni ale aparatului respirator

252 Astmul       1566

E. R. McFadden, Jr.

253 Pneumonite de hipersensibilizare şi pneumonii eozinofilice    1573

Gary W. Hunninghake, Hal B. Richerson

254 Boli pulmonare determinate de factori de mediu      1577

Frank E. Speizer

255 Pneumonia şi infecţiile pulmonare necrozante (abcesul pulmonar)     1585

Matthew E. Levison

256 Bronşiectazia         1594

Steven E. Weinberger

257 Fibroza chistică      1597

Richard C. Boucher

258 Bronşita cronică, emfizemul şi obstrucţia căilor respiratorii   1600

Roland H. Ingram Jr., Eric G. Honig

259 Boli pulmonare interstiţiale  1610

Herbert Y. Reynolds

260 Hipertensiunea pulmonară primitivă            1617

Stuart Rich

261 Tromboembolismul pulmonar         1620

Samuel Z. Goldhaber

262 Afecţiuni ale pleurei, mediastinului şi diafragmului    1624

Richard W. Light

263 Perturbări ale ventilaţiei      1628

Eliot A. Phillipson

264 Apneea de somn    1632

Eliot A. Phillipson

265 Sindromul de detresă respiratorie acută      1636

Eric G. Honig, Roland H. Ingram, Jr.

266 Ventilaţia mecanică asistată            1639

Edward P. Ingenito, Jeffrey M. Drazen

267 Transplantul pulmonar        1643

Janet R. Maurer

PARTEA A ZECEA

AFECŢIUNI ALE RINICHIULUI ŞI TRACTULUI URINAR

268 Abordarea pacientului cu boli ale rinichilor şi tractului urinar            1647

Fredric L. Coe, Barry M. Brenner

269 Alterări ale funcţiei renale   1650

Barry M. Brenner, Harald S. Mackenzie

270 Insuficienţa renală acută     1657

Hugh R. Brady, Barry M. Brenner

271 Insuficienţa renală cronică  1667

J. Michael Lazarus, Barry M. Brenner

272 Dializa şi transplantul în tratamentul insuficienţei renale         1674

Charles B. Carpenter, J. Michael Lazarus

273 Mecanismele patogenetice ale leziunii glomerulare   1684

Hugh R. Brady, Barry M. Brenner

274 Principalele glomerulopatii  1691

Hugh R. Brady, Yvonne M.O’Meara, Barry M. Brenner

275 Glomerulopatii asociate cu boli multisistemice         1701

Ivonne M. O’Meara, Hugh R. Brady, Barry M. Brenner

276 Afecţiuni renale tubulointerstiţiale    1710

Barry M. Brenner, Elliot Levy, Thomas H. Hostetter

277 Vasculopatii renale 1715

Kamal F. Badr, Barry M. Brenner

278 Tubulopatii renale ereditare            1720

John R. Asplin, Fredric L. Coe

279 Nefrolitiaza            1728

John R. Asplin, Fredric L. Coe, Murray J. Favus

280 Obstrucţia tractului urinar   1733

Julian L. Seifter, Barry M. Brenner

PARTEA A UNSPREZECEA

AFECŢIUNI ALE APARATULUI DIGESTIV

Secţiunea 1

AfecŢiuni ale tractului digestiv

281 Abordarea pacientului cu suferinţă gastrointestinală 1737

Kurt J. Isselbacher, Daniel K. Podolsky

282 Endoscopia gastrointestinală           1742

Fred E. Silverstein

283 Bolile esofagului     1747

Raj K. Goyal

284 Ulcerul peptic şi afecţiuni conexe    1756

Lawrence S. Friedman, Walter L. Peterson

285 Tulburări de absorbţie        1779

Norton J. Greenberger, Kurt J. Isselbacher

286 Afecţiuni intestinale inflamatorii: colita ulceroasă şi boala Crohn       1798

Robert M. Glickman

287 Sindromul de intestin iritabil            1812

Richard B. Lynn, Lawrence S. Friedman

288 Boli diverticulare, vascu­lare şi alte afecţiuni ale intestinului şi peritoneului      1814

Kurt J. Isselbacher, Alan Epstein

289 Ocluzia intestinală acută     1823

William Silen

290 Apendicita acută    1826

William Silen

Secţiunea 2

AfecŢiuni ale ficatului şi tractului biliar

291 Abordarea pacientului cu hepatopatie         1828

Kurt J. Isselbacher, Daniel K. Podolsky

292 Evaluarea funcţiei hepatice 1832

Daniel K. Podolsky, Kurt J. Isselbacher

293 Tulburări ale metabolismului hepatic            1836

Daniel K. Podolsky, Kurt J. Isselbacher

294 Metabolismul bilirubinei şi hiperbilirubinemia           1841

Kurt J. Isselbacher

295 Hepatite acute virale          1847

Jules L. Dienstag, Kurt J. Isselbacher

296 Hepatita toxică şi hepatita indusă de medicamente  1865

Jules L. Dienstag, Kurt J. Isselbacher

297 Hepatita cronică    1869

Jules L. Dienstag, Kurt J. Isselbacher

298 Ciroza şi afecţiuni hepatice induse de alcool            1878

Daniel K. Podolsky, Kurt J. Isselbacher

299 Complicaţii majore ale cirozei         1885

Daniel K. Podolsky, Kurt J. Isselbacher

300 Boli infiltrative şi metabolice cu afectare hepatică    1893

Kurt J. Isselbacher, Daniel K. Podolsky

301 Transplantul hepatic           1897

Jules Dienstag

302 Afecţiuni ale veziculei şi căilor biliare           1902

Norton J. Greenberger, Kurt J. Isselbacher

Secţiunea 3

AfecŢiuni ale pancreasului

303 Abordarea pacientului cu boală pancreatică            1914

Phillip P. Toskes, Norton J. Greenberger

304 Pancreatita acută şi cronică            1919

Norton J. Greenberger, Phillip P. Toskes,
Kurt J. Isselbacher

PARTEA A DOUĂSPREZECEA

BOLI ALE SISTEMULUI IMUN, ŢESUTULUI CONJUNCTIV ŞI ARTICULAŢIILOR

Secţiunea 1

Boli ale sistemului imun

305 Introducere în sistemul imun           1932

Barton F. Haynes, Anthony S. Fauci

306 Complexul genic major de histocompatibilitate        1957

Charles B. Carpenter

307 Boli cu deficienţe imune primare     1964

Max D. Cooper, Alexander R. Lawton III

308 Boala produsă de virusul imunodeficienţei umane: SIDA şi bolile asociate    1973

Anthony S.Fauci, H. Clifford Lane       

309 Amiloidoza            2042

Jean D. Sipe, Alan S. Cohen

Secţiunea 2

AfecŢiuni determinate imunologic

310 Boli ale hipersensibilităţii de tip imediat       2047

K. Frank Austen

311 Boli ale pielii mediate imunologic    2056

Kim B. Yancey, Thomas J. Lawley

312 Lupusul eritematos sistemic            2062

Bevra Hannahs Hahn

313 Artrita reumatoidă  2068

Peter E. Lipsky

314 Scleroza sistemică (sclerodermia)   2077

Bruce C. Gilliland

315 Dermatomiozita şi polimiozita         2086

Rup Tandan

316 Sindromul Sjögren 2092

Haralampos M. Moutsopoulos

317 Spondilita anchilozantă, artrita reactivă şi spondilartropatiile nediferenţiate   2094

Joel D. Taurog, Peter E. Lipsky

318 Sindromul Behşet   2100

Haralampos M. Moutsopoulos

319 Sindroamele vasculitice      2101

Anthony S. Fauci

320 Sarcoidoza            2114

Ronald G. Crystal

Secţiunea 3

AfecŢiuni articulare

321 Evaluarea afecţiunilor articulare şi musculoscheletale           2120

John J. Cush, Peter E. Lipsky

322 Artroza      2127

Kenneth D. Brandt

323 Artrita datorată depunerii cristalelor de calciu         2134

Antonio J. Reginato, Gary S. Hoffman

324 Artrite infecţioase   2138

Scott J. Thaler, James H. Maguire

325 Artrita psoriazică şi artrita asociată cu boala gastrointestinală           2142

Peter H. Schur

326 Policondrita recidivantă şi alte artrite           2145

Bruce C. Gilliland

PARTEA A TREISPREZECEA

ENDOCRINOLOGIE ŞI METABOLISM

Secţiunea 1

Endocrinologie

327 Abordarea pacientului cu afecţiuni endocrine şi metabolice  2159

Jean D. Wilson

328 Reglarea neuroendocrină şi afecţiunile hipofizei anteri­oare şi ale hipotalamusului       2167

Beverly M.K. Biller, Gilbert H. Daniels

329 Tulburări de creştere          2196

Raymond L. Hintz

330 Afecţiuni ale neurohipofizei 2201

Arnold M. Moses, David H. P. Streeten

331 Afecţiuni ale tiroidei           2210

Leonard Wartofsky

332 Afecţiuni ale corticosuprarenalei     2236

Gordon H. Williams, Robert G. Dluhy

333 Feocromocitomul   2261

Lewis Landsberg, James B. Young

334 Diabetul zaharat     2265

Daniel W. Foster

335 Hipoglicemia          2288

Daniel W. Foster, Artur H. Rubenstein

336 Afecţiuni ale testiculelor      2295

James E. Griffin, Jean D. Wilson

337 Afecţiuni ale ovarului şi ale aparatului reproducător feminin  2307

Bruce R. Carr, Karen D. Bradshaw

338 Afecţiuni de natură endocrină ale sânului     2327

Jean D. Wilson

339 Tulburări de diferenţiere sexuală     2331

Jean D. Wilson, James E. Griffin

340 Tulburări ce afectează sisteme endocrine multiple    2345

Steven I. Sherman, Robert F. Gagel

Secţiunea 2

Tulburări ale metabolismului intermediar

341 Afecţiuni ale metabolismului lipoproteic       2353

Henry N. Ginsberg, Ira J. Goldberg

342 Hemocromatoza    2365

Lawrie W. Powell, Kurt J. Isselbacher

343 Porfiriile     2368

Robert J. Desnick

344 Guta şi alte perturbări ale metabolismului purinelor  2375

Robert L. Wortmann

345 Boala Wilson         2384

I. Herbert Scheinberg

346 Boli cu depozitare lizozomală         2387

Margaret M. McGovern

347 Boli cu depozitare de glicogen        2395

Yuan-Tsong Chen

348 Boli ereditare ale ţesutului conjunctiv          2402

Darwin I. Prockop, Helena Kuivaniemi, Gerard Tromp

349 Tulburări moştenite ale metabolismului amino­aci­zilor şi acumularea lor         2415

Louis J. Elsas, Nicola Longo, Leon E. Rosenberg

350 Anomalii ereditare în transportul membranar           2425

Louis J. Elsas, Nicola Longo, Leon E. Rosenberg

351 Galactozemia, deficienţa galactokinazei şi alte tulburări rare ale metabolismului carbohidraţilor          2430

Kurt J. Isselbacher

352 Lipodistrofiile şi alte boli rare ale ţesutului adipos    2432

Daniel W. Foster

Secţiunea 3

Tulburări ale metabolismului osos şi mineral

353 Calciul, fosforul şi metabolismul osos; hormonii reglatori ai calciului 2437

Michael F. Holick, Stephen M. Krane, John T. Potts, Jr.

354 Bolile glandei paratiroide şi alte tulburări hiper- sau hipocalcemice   2451

John T. Potts, Jr

355 Boli osoase metabolice      2475

Stephen M. Krane, Michael F. Holick

356 Tulburări ale metabo­lismului fosforului         2488

James P. Knochel

357 Tulburări ale metabolis­mului magneziului     2492

James P. Knochel

358 Maladia osoasă Paget        2496

Stephen M. Krane

359 Hiperostoza, displazia fibroasă şi alte displazii ale osului şi cartilajului           2499

Stephen M. Krane, Alan L. Schiller

PARTEA A PATRUSPREZECEA

AFECŢIUNI NEUROLOGICE

Secţiunea 1

Diagnosticul afecŢiunilor neurologice

360 Abordarea pacientului cu afecţiuni neurologice        2507

Joseph B. Martin, Stephen L. Hauser

361 Explorarea electrofizio­logică a sistemului ner­vos central şi periferic  2513

Michael J. Aminoff

362 Neuroimagistica în bolile neurologice          2519

William P. Dillon

363 Diagnosticul molecular al bolilor neurologice           2525

Joseph B. Martin, Frank M. Longo

Secţiunea 2

AfecŢiunile sistemului nervos central

364 Migrena şi sindromul cefaleei cluster           2538

Neil H. Raskin

365 Crizele comiţiale şi epilepsia           2542

Daniel H. Lowenstein

366 Boli cerebrovasculare        2557

J. Donald Easton, Stephen L. Hauser, Joseph B. Martin

367 Boala Alzheimer şi alte demenţe primitive   2585

Thomas D. Bird

368 Boala Parkinson şi alte boli extrapiramidale            2592

Michael J. Aminoff

369 Tulburările ataxice  2600

Roger N. Rosenberg

370 Bolile neuronului motor      2605

Robert H. Brown, Jr.

371 Afecţiunile sistemului nervos vegetativ         2610

John W. Engstrom, Joseph B. Martin

372 Afecţiunile nervilor cranieni 2615

Joseph B. Martin, M. Flint Beal

373 Afecţiunile măduvei spinării            2620

Stephen L. Hauser

374 Traumatisme craniene şi ale coloanei vertebrale      2630

Allan H. Ropper

375 Tumorile sistemului nervos  2639

Stephen M. Sagar, Mark A. Israel

376 Scleroza multiplă şi alte boli demielinizante  2651

Stephen L. Hauser, Donald E. Goodkin

377 Meningitele bacteriene, abcesele cerebrale şi alte infecţii supurative intracraniene     2663

W. Michael Scheld

378 Meningitele cronice şi recurente      2680

Walter J. Koroshetz, Morton N. Swartz

379 Meningitele aseptice, encefalitele virale şi bolile date de prioni         2686

Kenneth L. Tyler

380 Bolile metabolice şi nutriţionale ale sistemului nervos           2699

M. Flint Beal, Joseph B. Martin

Secţiunea 3

AfecŢiuni nervoase şi musculare

381 Afecţiuni ale sistemului nervos periferic       2706

Arthur K. Asbury

382 Miastenia gravis şi alte boli ale joncţiunii neuromusculare     2719

Daniel B. Drachman

383 Afecţiuni musculare            2723

Jerry R. Mendell, Robert C. Griggs, Louis J. Ptáček

Secţiunea 4

Sindromul de oboseală cronică

384 Sindromul de oboseală cronică       2735

Stephen E. Straus

Secţiunea 5

Tulburări psihiatrice

385 Tulburări mintale    2737

Victor I. Reus

Secţiunea 6

Alcoolismul şi dependenŢa de droguri

386 Alcoolul şi alcoolismul        2756

Marc A. Schuckit

387 Abuzul şi dependenţa de substanţe opioide 2762

Marc A. Schuckit, David S. Segal

388 Cocaina şi alte droguri obişnuite folosite excesiv     2766

Jack H. Mendelson, Nancy K. Mello

389 Dependenţa de nicotină      2770

John H. Holbrook

PARTEA A CINCISPREZECEA

FACTORI DE RISC SPECIFICI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI PROFESIONALI

390 Factori de risc din mediul înconjurător şi profesionali           2775

Howard Hu, Frank E. Speizer

Secţiunea 1

Boli datorate toxicelor, supradozajului medicamentos şi veninurilor

391 Intoxicaţia şi supradozajul medicamentos    2777

Christopher H. Linden, Frederick H. Lovejoy, Jr.

392 Afecţiuni cauzate de muşcături de reptile şi inocularea de venin de către vietăţi marine          2801

Robert L. Norris, Scott Oslund, Paul S. Auerbach

393 Infestări cu ectoparaziţi şi muşcăturile şi înţepăturile de artropode    2805

James H. Maguire, Andrew Spielman

Secţiunea 2

Pericole specifice din mediul ambiant şi ocupaţionale

394 Înecul şi iminenţa de înec    2813

Jerome H. Modell

395 Electrotraumatisme            2816

Alan R. Dimick

396 Leziuni prin iradiere            2818

L. Chinsoo Cho, Eli Glatstein

397 Intoxicaţia cu metale grele  2824

Howard Hu

 

ANEXE          

Anexa A: Valori de laborator de importanţă clinică        2830

Anexa B: Instrucţiuni pentru recoltarea şi transportul produselor patologice pentru culturi            2839

Atlas cu imagini color    2842

 

INDEX            I-1

 

 

SUS        VREAU SA CUMPAR ACUM ACEASTA CARTE