Prelucrarea datelor cu caracter personal
Editura Teora SRL prelucreaza datele cu caracter personal, in conformitate cu: Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si Legea nr 365/2002 privind comertul electronic
Editura Teora SRL foloseste datele avand caracter personal numai in scopul declarat al acestui site (librarie online si furnizare de bunuri si servicii) si acestea nu vor fi transmise catre terti. Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail
Informatiile colectate la lansarea comenzii, prin intermediul formularelor, vor fi folosite doar in vederea procesarii si livrarii comenzii si pentru a informa clientii despre ofertele speciale, evenimentele sau cele mai noi aparitii editoriale. Scopul colectarii datelor este livrarea marfii comandate. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii comenzilor. Prin lansarea comenzii cumparatorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
Editura Teora nu furnizeaza datele personale unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde si nu ofera catre terti datele personale obtinute prin intermediul site-ului www.teora.ro.
Datele personale vor putea fi, insa, transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare
Atunci cand un utilizator a comandat pe teora.ro, este posibil sa primeasca comunicari comerciale din partea teora.ro Orice utilizator care nu mai doreste sa primeasca astfel de comunicari se poate dezabona urmand instructiunile din newsletter.